5:30 am - Pazartesi Nisan 21, 2014

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin

Çarşamba, 3 Temmuz 2013, 11:23 | Memurlar | 0 Yorum | Read 254 Times
by keloglans

Her dönemde anne adaylarının merakla araştırdığı ve çözümaradığı sorulardan bir tanesi olan doğum sonrası ücretsiz izin mevzusu hakkında kaleme aldığımız yazımızda anne ve anne adaylarının hakları hakkında biigi aktarmaya çalışacağız.

6111 sayılı Kanun  ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinde şu hükme yer verilmektedir.  Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

Doğum sonrası ücretsiz iznin ne zaman kullanılacağı konusunda; maaş larşılığı kadın memura verilen doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 olmak üzere verilen 16 haftalık doğum izninin bitmesinden sonra 1 yıl içerisinde doğum sonrası ücretsiz izin hakkından faydalanılabilmektedir.

Doğum yapan annelerin yüzde 50 si doğum izninin bitmesinden sonraki süreçte doğum sonrası ücretsiz izin kullanıldığı yapılan araştırmalarda bildirilmekte.

Bir önceki yazımız olan 2013 İl İçi Yer Değiştirme Ne Zaman başlıklı makalemizde 2013 İl İçi Yer Değiştirme Ne Zaman hakkında bilgiler verilmektedir.

Tagged with:

Yorum Yapabilirsiniz